cửa nhôm kính Hải Phòng

Project Overview

Công trình Tòa nhà tiếp đón tại KCN An Dương, Hải Phòng, sử dụng cửa nhôm cầu cách nhiệt màu ghi kết hợp kính hộp cường lực phản quang.

Project Details

Date : July 2019

Client : KCN An Dương. Hải Phòng